خانه > نی نی یاری > ساختنی ها > آموزش ساخت اوریگامی سگ پاپیلون

آموزش ساخت اوریگامی سگ پاپیلون

startآموزش ساخت اوریگامی سگ پاپیلون

روش ساخت: تا زدن بر طبق الگوی زیر
کاغذ مورد نیاز: کاغذ اوریگامی ۱۵ در ۱۵ سانتیمتر

کاغذ اوریگامی معمولا دو رو است، یک طرف سفید و طرف دیگر رنگی. آموزشهای زیر نیز بر همین مبناست و مهم است که وقتی در آموزش گفته می‌شود از طرف سفید تا کنید این کار را به درستی انجام دهید. بنابراین اگر کاغذ دو رو در اختیار ندارید حتما یک طرف کاغذ را علامت زده تا با طرف دیگر آن متمایز باشد.

start 2_2-490x428شروع: کاغذ را طوری قرار دهید که طرف رنگی رو به شما باشد. دقت کنید تک تک مراحلی که انجام می‌دهید مطابق الگوی اوریگامی نشان داده شده باشد.

1_9-490x429۱- ضلع سمت چپ پایین کاردستی خود را تا زده و با قطر عمودی مماس کنید، خط تا بیندازید و دوباره به حالت اول برگردانید.

2-3-490x320کاغذ را طوری تا بزنید که ضلع پایینی با ضلع عمودی سمت چپ مماس شود، خط تا بیندازید و دوباره به حالت اول برگردانید.

۳- قسمت بالای لوزی را طوری تا بزنید که گوشه سمت چپ آن طلاقی داشته باشد با خط تای قبلی و خط تایی که از آن حاصل می‌شود موازی قطر افقی باشد.


4_6-490x468۴- دو طرف چپ و راست لوزی را مطابق شکل تا کرده تا کاردستی شما شبیه شکل ۵ شود.

5-6-490x372۵- قسمت پایین لوزی را نیز از محل خط چین تا بزنید.

۶- کاغذ را موافق عقربه‌های ساعت ۹۰ درجه بچرخانید، دو مثلث بالا و پایین اوریگامی را باز کنید.

7-8-490x388۷- در تصویر سه نقطه مشکی پررنگ مشخص شده است، نقطه پایین سمت راست را بر رو ی نقطه بالا بگذارید و خط تا بیندازید ( خط تا باید از سمت راست شروع شود و تا میانه کار که قطر عمودی است ادامه پیدا کند. توجه کنید خط تا را تا انتها ادامه ندهید). نقطه سمت چپ پایین را نیز همانند نقطه سمت راستی تا بزنید.

۸-کاغذ اورگامی را از میانه (نقطه خط چین) به پشت تا بزنید.

9-10-11-490x200۹- قسمت روی کاردستی را بالا ببرید، دو مثلث سفید رنگ را به هم نزدیک کنید و به سمت راست بخوابانید تا شبیه تصویر ۱۰ شود.

۱۰- کاردرستی را پشت رو کنید.

۱۱- در این مرحله دو مثلث پایینی که فلش سفید روی آنهاست داخل هم هستند، آنها باز کنید و از داخل هم در بیاورید و مثلث سمت راستی را روی سمت چپی قرار دهید.

12-13-14-490x236۱۲- کاردستی را دوباره پشت رو کنید.

۱۳-مطابق تصویر، محلی را که با خط چین و نقطه-خط چین مشخص شده است را خط تا بیندازید. مثلث ایجاد شده را از داخل باز کنید و به صورت متقارن بخوابانید تا شبیه شکل ۱۴ شود.

۱۴- اکنون کاغذ شما باید شبیه شکل ۱۴ شده باشد، کاردستی را از محل خط چین تا بزنید.

15-16-17-490x281۱۵- کاردستی را از محل نقطه چین تا کنید تا شبیه شکل ۱۶ شود.

۱۶ – مثلث ایجاد شده در مرحله ۳۰ را مطابق شکل، خط تا بیندازید (کمی سخت است اما غیر ممکن نیست. می‌توانید روی یک کاغذ دیگر تمرین کنید). خط تاها در این مرحله مانند مرحله ۷ تا میانه طرح به طوری امتداد می یابند که سه خط با هم تلاقی کنند. کار را از روی دو خط چین مورب به بالا تا کنید و وسط آنها را به هم نزدیک کنید، مثلث کوچکی ایجاد می‌شود آن را به سمت راست بخوابانید.

۱۷- کار را از محل خطچین تا بزنید و برگردانید. اکنون از محل تا کاردستی را به داخل برگردانید.

18-19-20_0-490x223۱۸- کاغذ طرف خود را از روی خط چین تا بزنید، سمت راست را بر روی سمت چپ، دو مثلث کوچک از هر طرف باید بیرون بیفتد، اگر یکی از آنها در داخل گیر کرده بود، اوریگامی خود را کمی باز کرده و آن را بیرون بیاورید. اکنون توجه خود را به بالای کاردستی جلب کنید.

۱۹- دو مثلث بالایی را به داخل برگردانید تا مثلث کوچکی که در مرحله ۱۶ ایجاد کردیم نمایان شود.

۲۰- کاردستی را از محل خطچین تا بزنید و برگردانید.

21-22-490x287۲۱- از محل خطچینِ کاغذ که در مرحله قبل ایجاد شده بود، دو لبه را به طرف بیرون تا کنید (به جهت فلش‌ها دقت کنید) در حین باز کردن دو لبه مثلث بلایی را به طرف پایین بکشید تا شبیه شکل ۲۲ شود.

۲۲- کاردستی را از محل خطچین تا بزنید، توجه داشته باشید خطچین کمرنگ یعنی اینکه امتدادِ تا، در زیرِ مثلث رویی انجام می‌شود. این کار را برای پشت کاغذ نیز انجام دهید.

23-24-490x344۲۳- اوریگامی را از محل خطچین تا بزنید (توجه کنید فقط یک لایه کاغذ رویی را تا بزنید نه کل کار را). خط ِتا باید یک فاصله کوچک با خطِ عمودی داشته باشد.

۲۴- مثلث پایین که سبز رنگ است را به داخل برگردانید تا شبیه شکل ۲۵ شود.

25_0-490x446۲۵- کاردستی را از محل خطچین تا بزنید و برگردانید (هر طرف به صورت مجزا) نقطه مشکی پایینی را روی نقطه مشکی بالایی بگذارید، محل خط‌ِ تا دقیقا مشخص می‌شود.

26-27-28-490x238۲۶- کاردستی را از محل خطچین تا بزنید (هر طرف به صورت مجزا) دو نقطه مشکی را روی هم منطبق کنید تا دقیقا مشخص می‌شود.

۲۷- مطابق تصویر کاغذ را از جایی که فلش سفید نشان می‌دهد بیرون بکشید، باز کنید و بخوابانید(هر طرف به صورت مجزا) تا شبیه شکل ۲۸ شود.

۲۸-مطابق شکل بالای مثلثی که مشخص شده را از محل خطچین تا بزنید (هر طرف به صورت مجزا).

29-30-490x174۲۹- کاغذ را موافق عقربه‌های ساعت ۹۰ درجه بچرخانید، جهت نگاه خود را عوض کنید و مطابق تصویر از پشت به کار نگاه کنید، دو نقطه سیاه را منطبق کنید و تا بزنید.

۳۰- کار را از محل نقطه و خط چین تا بزنید به پشت، جهت نگاه خود را دوباره به حالت اول برگردانید، اوریگامی شما باید شبیه تصویر ۳۱ شده باشد.

31-32-490x251۳۱- اگر قسمتی از تای آخر بیرون باشد آن را به داخل ببرید. کاردستی شما باید شبیه تصویر ۳۲ شده باشد.

۳۲- اوریگامی را از محل خطچین تا بزنید و برگردانید(هر طرف به صورت مجزا).

33_0-490x258۳۳- کار را از محل خط و نقطه چین تا بزنید (هر طرف به صورت مجزا) بعد به داخل برگردانید تا شبیه شکل ۳۴ شود.

34-35-36-490x233۳۴- لبه‌ای که با فلش سفید مشخص شده است را باز کنید، از محل خط‌چین تا بزنید و بخوابانید (هر طرف به صورت مجزا).

۳۵- محل مشخص شده با فلش سیاه را به داخل هل داده و لبه سفید را بیرون بکشید تا شبیه شکل ۳۶ شود (هر طرف به صورت مجزا).

۳۶- از محل مشخص شده با خطچین تا کنید.

37-38-39-490x263۳۷- از محل مشخص شده با خطچین تا کنید.

۳۸- از محل مشخص شده با خط و نقطه چین خط تا بیندازید به داخل تا کنید.

۳۹- لبه‌ای را که با فلش مشخص شده است را از محل خطچین تا بزنید، خط چین کمرنگ به این معنی است که کاغذ رویی تا نخورد و کاغذ زیری در زیر کاغذ رویی تا شود

40-41-490x220۴۰- – از محل مشخص شده با خطچین تا کنید.

۴۱- دو قسمت با فلش مشخص شده را به طرف بالا ببرید.

سگ پاپیلون شما تمام شد.

منبع : هورسان

توصیه میکنیم ...

کاردستی مهدکودک

کاردستی مهدکودک ، بابانوئل پنبه ای بسازید

با دنیال کردن این پست می توانید آموزش ساده ساخت بابا نوئل و آدم برفی بامزه را با وسایل دم دستی یاد بگیرید. این کاردستی می تواند مقدمه ای برای ایده دادن به کودکان باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.