خانه > نی نی یاری > دنیای مد > بافت مو ، آموزش بافت قلبی کنار مو

بافت مو ، آموزش بافت قلبی کنار مو

نی نی یاری، رباع: این مدل بافت برای موهای فر دار و یا لخت مناسب است.

2

  • یک محوطه ی سه سانتی متری از موها را جدا کنید آن را به سه دسته تقسیم کرده و عادی ببافید.
  • یک محوطه ی سه سانتی دیگر هم جدا کنید. بین دو محوطه کمی فاصله بگذارید. حالا به سه دسته تقسیم کنید و معمولی ببافید.
  • بافتنی را بالا دایره وار دور خودشان بپیچانید و با سنجاق سر محکم کنید.
  • همین کار را برای بافتنی دیگر انجام دهید. آن را به بافتنی دوم سنجاق کنید تا شبیه قلب شود.
  • انتفای دو بافتنی را به هم وصل کنید تا پایین قلب تشکیل شود.با سنجاق قلب را محکم کنید و ادامه ی موهای بافتنی را با بقیه ی موهای سر ترکیب کنید تا مخفی شود.

1

توصیه میکنیم ...

آموزش زبان به کودک ، زبان انگلیسی برای بچه ها ، سن آموزش زبان به کودک

آموزش زبان به کودک را از چه سنی باید شروع کرد؟

از چه سنی فرزندم را می توانم برای آموزش زبان آماده کنم و به وی زبان جدیدی غیر از زبان مادری اش را آموزش دهم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.