شعر زردآلو

Large_Painted_Apricot_PNG_Clipart

شعر کودکانه و خوش آهنگ زرد آلو

 

به به به                      رنگین است
خوش مزه                 شیرین است
رویش زرد                 بیمار است
لپش سرخ                 تب دار است
مغزش را                   چون بادام
بشکن زود                دام، دام، دام
هم خوش رو           هم خوش بو
زرد و سرخ              زردآلو

 

 

توصیه میکنیم ...

کاردستی مهدکودک

کاردستی مهدکودک ، بابانوئل پنبه ای بسازید

با دنیال کردن این پست می توانید آموزش ساده ساخت بابا نوئل و آدم برفی بامزه را با وسایل دم دستی یاد بگیرید. این کاردستی می تواند مقدمه ای برای ایده دادن به کودکان باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.