خانه > نی نی یاری > آموزش > آزمایشات علمی

آزمایشات علمی

سکه ها را سبز کنید

واکنش های شیمیایی راه های خارق العاده ای برای برانگیزی حس کنجکاوی بچه ها هستند! این آزمایش ها معمولا ساده اند ولی با نتایج شگرفی همراهند و به همین دلیل مناسب اموختن نکات علمی به بچه ها می باشند!

ادامه مطلب ...