آموزش بافت کلاه

  وسایل مورد نیاز جهت بافت کلاه: ۱ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمیمیل شماره ۵ ، نخ یک لاابتدا کار را با ۷۸ دانه شروع کنید، ۱۴ رج ۲ دانه به زیر، ۲ دانه به رو «مدل کش باف» ببافید.وقتی به رج ساده باف رسیدید «یعنی از رو» ۶ دانه را …

ادامه مطلب ...