خانه > Tag Archives: حجامت

Tag Archives: حجامت

حجامت

نگاهی به جایگاه حجامت در علم پزشکی

طی چند سال اخیر تبلیغات گسترده و افتتاح درمانگاههای اختصاصی انجام حجامت، زالو انداختن و فصد کردن (رگ زنی) باعث ایجاد شبهاتی شده است که آیا واقعاً حجامت کردن تاثیری بر درمان و پیشگیری از بیماری ها دارد و تفاوت آن با اهدای خون در چه می باشد؟

ادامه مطلب ...
حجامت

احکام کلی حجامت در طب سنتی ایران

حکمای طب سنتی ایران همانگونه که برای خوردن غذا ،آشامیدن آب، حرکت و سکون بدنی و نفسانی ، خواب و بیداری ، آمیزش جنسی و دیگر امور روزمرّه همگانی ، بایست ها و نبایست هایی را تعریف می کردند ، برای هر فصل سال نیز تدابیری اندیشیده بودند تا مردمان با مزاج های گوناگون بدانند که به مقتضای کیفیت سرشتی خود وبه تناسب دور فلک و گردش فصول باید از چه اموری گریز و پرهیزکنند و چه اعمالی را انجام دهند تا ازاعتدال مزاج بیرون نروند یا زودتر بدان بازگردند.

ادامه مطلب ...